Informasjon vedrørerende corona-situasjonenLES MER

Regulering

TANNREGULERING FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

 

HVEM FÅR UTFØRT KJEVEORTOPEDI?

Det er mest vanlig at barn og ungdom henvises for kjeveortopedisk vurdering og behandling. På denne måten kan bittfeil korrigeres tidlig, mens barnets kjever ennå er i vekst. Dette er til hjelp når tenner skal flyttes på. En kjeveortopedisk behandling tar vanligvis 1,5 til 2 år, men dette kan variere avhengig av hvilken bittfeil som skal korrigeres.

 

Den senere tid har det blitt vanligere også for voksne pasienter å få utført tannregulering. Behandlingen av voksne kan ta noe lengre tid enn hos barn, men nye metoder og materialer gjør at reguleringsprosessen er både skånsom og lite skjemmende.

 

GANGEN I BEHANDLINGEN

Ved første besøk hos oss vil behovet for tannregulering bli vurdert og diskutert. Vi ser på hvordan vi på best mulig måte kan behandle bittfeil med hensyn til tidspunkt, apparatur, behandlingstid og egne ønsker. Pasienten får vite hva behandlingen omtrent vil koste. Det settes ikke på regulering ved første besøk.

 

Hvis det er behov for og ønske om kjeveortopedisk behandling, trenger vi å dokumentere behandlingsbehovet. Dette innebærer ofte at vi lager digitale modeller ved å skanne tennene i tillegg til å ta nødvendige røntgenbilder og foto av ansikt og tenner. Denne informasjonen danner grunnlaget for en behandlingsplan med kostnadsoverslag. Selve behandlingen vil variere etter hvilken bittfeil som skal korrigeres, og sluttresultatet vil oftest stabiliseres med tynne metalltråder som limes på baksiden av tennene.

 

ULIKE BEHANDLINGSMETODER

Fast regulering på tennenes forsideReguleringsskinner/Clear AlignersPlate (gom)

Fast tannregulering brukes i det permanente tannsettet både hos ungdom og voksne. Klosser limes på fremsiden av tennene, og metallbue festes mellom disse. Man kan ha regulering bare i én kjeve, men som regel må man ha i begge kjever for at bittet skal passe. Behandlingstiden med fast regulering er oftest 1,5 til 2 år. Når behandlingen er avsluttet, vil vi vanligvis lime en tynn metalltråd (retainer) på baksiden av fortennene. Dette gjøres for å stabilisere sluttresultatet.

Reguleringsskinner er en ny måte å rette tennene uten klosser og metallbue og skjer ved hjelp av en rekke nesten usynlige skinner i gjennomsiktig plast. Ved hjelp av 3D-teknologi blir det fremstilt en rekke skinner som flytter litt og litt på tennene frem til ønsket posisjon. Skinnene skal brukes hele tiden unntatt når man spiser eller pusser tennene. Man bytter disse skinnene hver 14. dag og møter til kontroll hos oss ca. hver 4.-8. uke. Behandlingstiden varierer etter hvor stor bittfeilen er, men de fleste behandlingene er ferdig i løpet av ett år. Sluttresultatet vil sikres ved å lime en tynn metalltråd (retainer) på tennenes bakside.

Avtagbare plater brukes som regel som innledende behandling for å forebygge tann- og kjevestillingsfeil hos barn og ungdom. Dette kalles for funksjonell kjeveortopedi, og vi hjelper her kjeven med å vokse i riktig retning, slik at den får en naturlig form, størrelse og posisjon. Dette vil igjen hjelpe på at det blir bedre plass til de permanente tenner og at bittet
passer. Plater kan også brukes etter pasienten er ferdig utvokst, men da er det som regel kun for å rette på små feilstillinger av enkelttenner. De kommer i svært mange forskjellige utforminger, alt etter hvilken funksjon platen skal ha. Platene er laget av plast (akryl) med tynne metallstenger, og brukes som oftest i overkjeven. For å oppnå god effekt må disse brukes minst 10 timer i døgnet. Ved større bittfeil må pasienten også ha fast regulering når de permanente tenner har kommet ut.

 

PRISER OG REFUSJONSORDNINGER

Prisen på kjeveortopedisk behandling er avhengig av bittavvik og hvor omfattende behandlingen er. Innen oppstart av behandling får pasienten fremlagt en behandlingsavtale med kostnadsoverslag.

 

Pasienten må i de aller fleste tilfeller påregne egenbetaling. Refusjonene er basert på honorar fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Siden disse takstene ikke følger den generelle prisutviklingen i samfunnet, velger de fleste tannleger, også offentlige klinikker, å beregne et mellomlegg. Det er fri (markedsstyrt) prissetting av tannhelsetjenester i Norge.

 

Refusjonen varierer fra 40 til 100 % av offentlig honorar og er avhengig av hvor alvorlig bittavviket er. Forskjellige bittavvik er listet opp på trygdeskjemaet og deles inn i fire grupper.

  • Gr. A: Ekstra stort behandlingsbehov – 100 % refusjon
  • Gr. B: Stort behandlingsbehov – 75 % refusjon (90 % med søskenmoderasjon)
  • Gr. C: Klart behandlingsbehov – 40 % refusjon (60 % med søskenmoderasjon)
  • Gr. D: Lite behandlingsbehov – ingen refusjon

 

Søskenmoderasjon

Dersom søsken til pasient i gruppe B eller C trenger regulering, har de rett til søskenmoderasjon. I gruppe B økes refusjonen fra 75 til 90 %, i gruppe C fra 40 til 60 %.

 

Aldersgrense 20 år

For å få støtte fra HELFO til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det kalenderåret pasienten fyller 20 år. I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering, og det vil bli gitt informasjon om dette ved første konsultasjon.

 

Direkte oppgjør

Pasientens refusjon overføres direkte til oss siden vår klinikk har direkteoppgjør med HELFO. Pasient/foresatte betaler derfor kun egenandelen til oss.

 

KOSTNADER VED TANNREGULERING

– FØR FRADRAG AV TRYGDEREFUSJON

Tjeneste Pris uten refusjon
Undersøkelse hos spesialist 795,-
Oversiktsrøntgenbilde (OPG) 500,-
Innledende behandling med avtagbar kjeveortopedisk regulering 7 000 – 14 000,-
Behandling med fast apparatur i én kjeve 15 000 – 20 000,-
Behandling med fast apparatur i begge kjever 25 000 – 35 000,-
Behandling med avtagbare skinner (Clear Aligners) – pr. kjeve 15 000 – 25 000,-

LEVERANDØRER

LENKER

Norsk Kjeveortopedisk Forening

Den norske tannlegeforening

HELFO

Helsenett

© 2018 SpesTorg Tannhelse | Webutvikling og design: Sveum Design AS