Informasjon vedrørerende corona-situasjonenLES MER

Oral kirurgi og medisin

Hva er oralkirurgisk behandling?

  • Kirurgisk trekking av visdomstenner og tannrøtter
  • Operasjon av rotbetennelser (rotspissamputasjon) og cyster
  • Implantatbehandling
  • Behandling av slimhinnelidelser, eventuelt med taking av vevsprøve (biopsi)
  • Behandling av ansiktssmerter, tyggemuskler og kjeveleddet (TMD)

 

Rotspissamputasjon

Dersom en tannrot har vedvarende betennelse på tross av gjennomgått vanlig rotfylling med tilgang gjennom tannkronen, kan man gjøre en liten operasjon hvor rotspiss med omliggende vev fjernes. Etter at dette er fjernet, lager kirurgen en liten kavitet i gjenstående rot og denne forsegles med fyllingsmateriale. Operasjonen gjøres som regel i lokalbedøvelse, og slike operasjoner tar sjelden mer enn 60 minutter. Når lokalbedøvelsen virker, skal det ikke gjøre vondt.

 

Tannimplantater

Tannimplantater erstatter tapte tenner. Svært forenklet sagt settes en titanskrue inn i kjeven, og denne vil gro fast i løpet av noen måneder. Deretter kan det tas avtrykk til en krone som fremstilles av tanntekniker. Oralkirurgen setter inn titanskruen, og kronen settes inn av tannlege med spesialkompetanse innen implantater eller spesialist i protetikk. 

 

For at implantater skal kunne settes inn i kjeven, må det være nok ben tilstede. Hvis dette ikke er tilfelle, må benforholdene forbedres ved ulike teknikker. Det må alltid utføres en grundig undersøkelse i forkant av slik behandling. Behandlingen er kostbar, og at den lykkes er avhengig av pasientens egeninnsats og livslang oppfølging hos tannpleier. Røyking og periodontitt er risikofaktorer i forbindelse med implantatbehandling.

Visdomstenner

Visdomstennene er det tredje og siste sett av molarer (jeksler) som bryter frem i munnen, vanligvis i slutten av tenårene eller tidlig i tyveårene. Fjerning av visdomstenner er vanligvis nødvendig når de ikke bryter helt frem eller skaper problemer. 

 

Visdomstenner som bare delvis bryter frem, eller ikke bryter frem i hele tatt, kalles retinerte visdomstenner. En delvis frembrutt tann vil kunne medføre at bakterier fra munnhulen får tilgang til vevet rundt tannen, og dette kan gi opphav til perikoronitt som er infeksjon i bløtvevet rundt tannen. Retinerte visdomstenner er også mer utsatt for tannkaries. Karies i en retinert visdomstann kan også spre seg til nabotannen. 

 

Biopsi

Biopsi er en medisinsk diagnostisk prosedyre som innebærer fjerning av vevsmateriale fra et organ (munnslimhinnen) for undersøkelse. Vevsmateriale muliggjør patologisk anatomisk undersøkelse, såkalt histologisk undersøkelse. Det vil si at vevsbiten snittes opp i svært tynne skiver som legges på en glassplate, farges og granskes med mikroskop for å se hva slags celler som sees og om de har sykelige forandringer.

 

Terporomandibulær dysfunksjon og ansiktssmerter

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd med omliggende strukturer. TMD er et samlebegrep og ikke en egen diagnose. I de aller fleste tilfeller er TMD-symptomer forbigående og sjelden et tegn på alvorlig sykdom.

 

Ansiktssmerter er vedvarende eller stadig tilbakevendende smerter i ansiktsområdet. Tannproblemer er den hyppigste forklaringen. Andre årsaker til smerter kan være bihulebetennelse, nevropatiske smerter, hodepine osv.

 

Priser

Behandling

Honorar Egenandel
Undersøkelse hos spesialist 870,- 490,-
Omfattende undersøkelse hos spesialist 1370,- 750,-
Lokal og regional anestesi 180,- 120,-
Fjerning av retinert tann/rot 2375,- 1370,-
Lukking av sinus (bihule) 2600,- 1460,-
Blottleggelse av retinert tann 2600,- 2600,-
Innsetting av implantat – første implantat 13500,- 13500,-
Innsetting av implantat – pr. ekstra implantat 9700,- 9700,-
Tannrøntgen, pr. bilde 100,- 75,-
Panoramarøntgen (OPG) 620,- 415,-
Kirurgisk oppdekking 500,- 500,-
Sen avbestilling, ikke møtt 500,- 500,-

 

Pris på kirurgisk trekking av en tann/rot

Honorar Egenandel
Undersøkelse hos spesialist 870,- 490,-
OPG 620,- 415,-
Anestesi 180,- 120,-
Kirurgisk fjerning av tann/rot 2375,- 1375,-
Kirurgisk oppdekking 500,- 500,-
Sum 4525,- 2900,-

 

Pris på trekking av to tenner/røtter i samme seanse

Honorar Egenandel
Undersøkelse hos spesialist 870,- 490,-
OPG 620,- 415,-
Anestesi 180,- 120,-
Anestesi 180,- 120,-
Kirurgisk fjerning av første tann/rot 2375,- 1375,-
Kirurgisk fjerning av påfølgende tann/rot 1073,- 580,-
Kirurgisk oppdekking 500,- 500,-
Sum 5770,- 3600,-
Egenandel varierer ut fra HELFO-refusjon.

LENKER

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

Den norske tannlegeforening

HELFO

Helsenett

© 2018 SpesTorg Tannhelse | Webutvikling og design: Sveum Design AS